Άγιος Γεώργιος Ταμασέων

Συμβουλευτικός Σταθμός Άγιος Γεώργιος Ταμασέων

Aρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ,

αρ,4 2614 Αρεδιού

Τηλ.: 22633020

Διαχειριστική Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΠΕΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΥΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΤΣΕΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΚΑΡΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΟΥΡΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ

Κοινοτικού Συμβουλίου ΑΣΚΑΣ

O Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «Άγιος Γεώργιος» Ταμασέων ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο 2018. Ο σταθμός επιχορηγείται από τις κοινότητες οι οποίες απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύεται επιστημονικά από το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.. Στο παρόν στάδιο εργοδοτείται ένας Κλινικός Ψυχολόγος.

Ο εν λόγω σταθμός έχει δημιουργηθεί για να παρέχει συμβουλευτική σε εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειές τους αλλά και ψυχολογική στήριξη σε άτομα από την κοινότητα τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.