Εὖ ζῆν

Φυσικό νερό πηγής

1,5 L

Η διαδικασία εμφιάλωσης

Το νερό Εὖ ζῆν εμφιαλώνεται σε απόσταση 10 μέτρων στην πηγή . Οι γραμμές εμφιάλωσης θεωρούνται από από τις πιο σύγχρονες. Από το σημείο της υπόγειας άντλησης του νερού  οδηγείται μέσω των ανοξείδωτων σωληνώσεων στα υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα ακριβώς δίπλα στην πηγή.

Απολύμανση φιαλών

Η διαδικασία εμφιάλωσης, απολύμανσης των φιαλών και του πωματισμού  γίνονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. ‘Όλα τα στάδια της διαδικασίας εμφιαλώσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενα και αυτό διασφαλίζεται μέσω των συνεχών ελέγχων ποιότητας των γραμμών εμφιάλωσης, υγειονομικών  και μικροβιολογικών αναλύσεων, συσκευασίας, θερμοκρασιών φύλαξης και μεταφοράς. Η ορθότητα και αξιοπιστία των αναλύσεων επιβεβαιώνεται κάθε 6 μήνες από της Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Υπηρεσία  Κύπρου).  

Διαδικασία ελέγχου

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου έχουν ως βασικό στόχο να μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς του νερού  «Εὖ ζῆν» στον τελικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας όμως την διατήρηση της φρεσκάδας και καθαρότητας που είχε στην πηγή.

Πιστοποιημένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων.

Εμφιαλωμένο νερό από τα βουνά του Φαρμακά.

Εμφιαλώνει στην πηγή για λογαριασμό του Κ.ΕΝ.ΘΕ.Α η A.S.A Farmakas Water Ltd.

Λεωφ. Καντάρας 79, 3ος Όροφος, 2043 Στρόβολος, Λευκωσία. PO.Box 20368 CY2151

Tel:+357 22 252222
Fax:+357 22 252223
Email: info@argousblue.com
www.argousblue.com

Φυλάσσεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Μακριά από έντονες οσμές.
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε φιάλη.

Εὖ ζῆν

Φυσικό νερό πηγής

0,5 L

Η διαδικασία εμφιάλωσης

Το νερό Εὖ ζῆν εμφιαλώνεται σε απόσταση 10 μέτρων στην πηγή . Οι γραμμές εμφιάλωσης θεωρούνται από από τις πιο σύγχρονες. Από το σημείο της υπόγειας άντλησης του νερού  οδηγείται μέσω των ανοξείδωτων σωληνώσεων στα υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα ακριβώς δίπλα στην πηγή.

Απολύμανση φιαλών

Η διαδικασία εμφιάλωσης, απολύμανσης των φιαλών και του πωματισμού  γίνονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. ‘Όλα τα στάδια της διαδικασίας εμφιαλώσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενα και αυτό διασφαλίζεται μέσω των συνεχών ελέγχων ποιότητας των γραμμών εμφιάλωσης, υγειονομικών  και μικροβιολογικών αναλύσεων, συσκευασίας, θερμοκρασιών φύλαξης και μεταφοράς. Η ορθότητα και αξιοπιστία των αναλύσεων επιβεβαιώνεται κάθε 6 μήνες από της Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Υπηρεσία  Κύπρου).  

Διαδικασία ελέγχου

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου έχουν ως βασικό στόχο να μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς του νερού  «Εὖ ζῆν» στον τελικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας όμως την διατήρηση της φρεσκάδας και καθαρότητας που είχε στην πηγή.

Πιστοποιημένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων.

Εμφιαλωμένο νερό από τα βουνά του Φαρμακά.

Εμφιαλώνει στην πηγή για λογαριασμό του Κ.ΕΝ.ΘΕ.Α η A.S.A Farmakas Water Ltd.

Λεωφ. Καντάρας 79, 3ος Όροφος, 2043 Στρόβολος, Λευκωσία. PO.Box 20368 CY2151

Tel:+357 22 252222
Fax:+357 22 252223
Email: info@argousblue.com
www.argousblue.com

Φυλάσσεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Μακριά από έντονες οσμές.
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε φιάλη.

Τα νέα μας

Χέρι με Χέρι