Αθλητισμός

Πρόληψη των εξαρτήσεων σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι η στεγνή μετάδοση πληροφοριών αλλά η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων (προσωπικών και κοινωνικών) που θα ενδυναμώσουν την προσωπικότητα ενός ατόμου ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει υγιείς τρόπους συμπεριφοράς. 

Προσωπικότητα
Ασπίδα ενάντια στις εξαρτήσεις

τομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό εφοδιάζονται με χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην πνευματική, κοινωνική και ψυχική ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται βασικά στοιχεία και της φιλοσοφίας της πρόληψης της εξάρτησης.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό επομένως, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,  θεωρείται ασπίδα ενάντια στις εξαρτήσεις. Στο εγχειρίδιο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος-Αθλητισμός: Χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό για την πρόληψη της χρήσης ουσιών (2002), αναφέρονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική χρήση του αθλητισμού για πρόληψη: η εθελοντική συμμετοχή των παιδιών σε αθλήματα, η συνεργασία με τα παιδιά, η χρήση του σωστού πνεύματος (ευ αγωνίζεσθε, αλληλεγύη και ευγενής άμιλλα) κ.α.

Κ.ΕΝ.ΘΕ.Α

Σαν Κ.ΕΝ.ΘΕ.Α αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του αθλητισμού στη ζωή ενός ανθρώπου. Ενθαρρύνουμε και επικροτούμε την ενασχόληση με τον αθλητισμό και άλλες υγιείς δραστηριότητες. Στηρίζουμε την υγιή ενασχόληση με τον αθλητισμό, χωρίς βία, πάντοτε στα πλαίσια ενός δίκαιου αγώνα.