Εγκαταστάσεις νερού

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης του νερού «Εὖ ζῆν» βρίσκονται σε ιδιόκτητη γη στο χωρίο Φάρμακά σε υψόμετρο 1000 μέτρων και διαθέτουν σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 1.800 τετραγωνικών μέτρων.

Εμφιάλωση

Το νερό «Εὖ ζῆν» εμφιαλώνεται σε απόσταση 10 μέτρων από την  πηγή. Από το σημείο της υπόγειας άντλησης του νερού  οδηγείται μέσω των ανοξείδωτων σωληνώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας  στα υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης.

Εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο λειτουργούν  2 πιστοποιημένες πηγές φυσικού νερού, που τροφοδοτούν τις 3 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής για την εμφιάλωση φιαλών PET 1 /  1,5 και 0,5 λίτρου που είναι εγκατεστημένες στο εργοστάσιο. Η δυναμικότητας της παραγωγής νερού ανέρχεται στα 55.000 λίτρα ανά ώρα.

Διαδικασία εμφιάλωσης

Η διαδικασία εμφιάλωσης, απολύμανσης των φιαλών και του πωματισμού γίνετε χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. ‘Όλα τα στάδια της διαδικασίας εμφιαλώσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενα και αυτό διασφαλίζεται μέσω των συνεχών ελέγχων ποιότητας των γραμμών εμφιάλωσης, των  υγειονομικών  και μικροβιολογικών αναλύσεων από ανεξάρτητα πιστοποιημένα χημεία μηνιαίως και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή Νομοθεσία.

Αποθήκευση

Το εργοστάσιο διαθέτει χώρο για την κατάλληλη και πιστοποιημένη αποθήκευση του τελικού προϊόντος μέχρι την μεταφορά στις αποθήκες μας στις επαρχίες Λευκωσία και Λεμεσό. Η ορθότητα και αξιοπιστία των εγκαταστάσεων ελέγχετε  κάθε 6 μήνες από  το τμήμα της Υγειονομικής Υπηρεσίας  της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης διεξάγονται  και μηνιαίες χημικές αναλύσεις  του τελικού προϊόντος από την αρμόδια Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πιστοποίηση

Η εμφιάλωσης πραγματοποιείται με διαδικασίες πιστοποιημένες από αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης  σε πλήρη εφαρμογή της πολιτικής για την Ασφάλεια Εργασίας και για την προστασία του Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης  ISO 22000:2005

Έλεγχος

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούνται έχουν ως βασικό στόχο να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς του νερού «Εὖ ζῆν» στο τελικό καταναλωτή, διατηρώντας την φρεσκάδα και τη καθαρότητα που είχε στην πηγή.