Η
Εμφιάλωση

Η διαδικασία εμφιάλωσης

Το νερό  «Εὖ ζῆν» εμφιαλώνεται σε απόσταση 10 μέτρων στην πηγή . Οι γραμμές εμφιάλωσης θεωρούνται από τις πιο σύγχρονες. Από το σημείο της υπόγειας άντλησης του, το νερό οδηγείται μέσω των ανοξείδωτων σωληνώσεων στα υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα ακριβώς δίπλα στην πηγή.

Απολύμανση φιαλών

Οι διαδικασίες εμφιάλωσης, απολύμανσης των φιαλών και του πωματισμού γίνονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.  Η ποιότητα του νερού διασφαλίζεται μέσω των αυστηρών ελέγχων των γραμμών εμφιάλωσης, των υγειονομικών  και μικροβιολογικών αναλύσεων συσκευασίας και των θερμοκρασιών φύλαξης και μεταφοράς. Η ορθότητα και αξιοπιστία των αναλύσεων επιβεβαιώνεται κάθε 6 μήνες από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υγειονομική Υπηρεσία  Κύπρου). 

Διαδικασία ελέγχου

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου έχουν ως βασικό στόχο να μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς του νερού  «Εὖ ζῆν» στον τελικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας όμως την διατήρηση της φρεσκάδας και καθαρότητας που είχε στην πηγή.