Ιθάκη

Περιφέρειας Ιδαλίου
Ελευθερίας 4
2571 Νήσου, Λευκωσία

Τηλ. 22 524826

Διαχειριστική Επιτροπή

Δήμος Ιδαλίου

Δήμος Τσερίου

Κοινότητα Πέρα Χωρίου

Κοινότητα Νήσου

Κοινότητα Αλάμπρα

ΚοινότηταΛύμπια

Κοινότητα Μαθιάτης

Κοινότητα Λυθροδόντας

Κοινότητα Ποταμιάς

Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Κοινότητα Σιάς

Ο Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΙΘΑΚΗ» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2003.

Επιχορηγείται από τους δήμους και τις κοινότητες οι οποίοι απαρτίζουν το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Εποπτεύεται επιστημονικά από το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α..

Τα προγράμματά του τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία είναι αδειοδοτημένα από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Στο παρόν στάδιο στον Τομέα Θεραπείας εργοδοτούνται δύο επαγγελματίες Ψυχολόγοι, μία Κλινική Ψυχολόγος και μία Συμβουλευτική Ψυχολόγος οι οποίες είναι υπεύθυνες για τους δύο τομείς θεραπείας οι οποίοι λειτουργούν στο σταθμό.

Οι προαναφερόμενοι Τομείς Θεραπείας είναι ο Τομεάς Τοξικοεξάρτησης και ο Τομέας Οικογένειας. Ο Τομέας Τοξικοεξάρτησης προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους, ενώ ο Τομέας Οικογένειας προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα από την κοινότητα τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.   Στον Τομέα Πρόληψης εργοδοτείται μία Ψυχολόγος. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.