Εὖ ζῆν

Αθλητισμός στη πρόληψη των εξαρτήσεων!

Προφίλ
Sporting Club

Σκοπός

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. Sporting Club, ως τμήμα του ΚΕΝΘΕΑ και με σύνθημα «Αθλητισμός στην πρόληψη των εξαρτήσεων», αναπτύσσει εξειδικευμένα επιμορφωτικά και ενημερωτικά προγράμματα ενάντια στις εξαρτήσεις ψυχότροπων ουσιών (παράνομων και νόμιμων-δηλαδή αλκοόλ και καπνικών προϊόντων) και τις εξαρτητικές συμπεριφορές (τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδίκτυο) βασισμένα και προσαρμοσμένα στον αθλητισμό. Τα προγράμματα αυτά, ενώ κατά βάση απευθύνονται σε αθλητές, προπονητές, αθλητικούς παράγοντες και τοπικές αρχές,  παράλληλα συμβάλλουν ενεργά στην ψυχική υγεία όλων εκείνων που άμεσα ή έμμεσα έρχονται σε επαφή με τους πρώτους.

Στόχος

Ως δεύτερο στόχο, έχει να συμβάλει ενεργά σε έρευνες και μελέτες καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης της εξάρτησης (τόσο από ψυχότροπες ουσίες όσο και απο εξαρτητικές συμπεριφορές) με μια οπτική προσέγγιση που να πηγάζει  μέσα από τον αθλητισμό.

Προγράμματα κατάρτισης και πρόληψης

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α Sporting Club, προωθεί προγράμματα κατάρτισης και πρόληψης που δημιουργούνται από την επιστημονική ομάδα του οργανισμού Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α., αποκλειστικά για το κοινό που ασχολείται είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό.

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό και μέσα από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αθλητισμού Ενάντια στις Εξαρτήσεις, όπου ο οργανισμός μας είναι μέλος, προβαίνουμε και συμβάλλουμε σε κοινές ενέργειες που στόχο έχουν να βάλουμε τις βάσεις για υγιή συμμετοχή στον αθλητισμό, στη δημιουργία παιδείας και μιας υγιής κουλτούρας συμμετοχής σε αυτόν.