Οδυσσέας Λεμεσού

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 43
Γραφείο 3, 3106 Λεμεσός

Τηλ. 25334422

Διαχειριστική Επιτροπή

Δήμος Λεμεσού

Δήμος Αγίου Αθανασίου

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

Δήμος Ύψωνα

Δήμος Γερμασόγειας

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός «Οδυσσέας» είναι μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και συμβουλευτικής στον τομέα των εξαρτήσεων.

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι υπό την επιστημονική εποπτεία του ΚΕΝΘΕΑ και εγκεκριμένα από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός «Οδυσσέας» είναι μια σύμπραξη των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού και όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Ο σταθμός ιδρύθηκε το 1999 στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των δήμων Λεμεσού, ήτοι Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς και Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης & Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ).

Το 2018 προστέθηκε και ο Δήμος Ύψωνα στους συνεργαζόμενους δήμους. Στην παρούσα φάση ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ στελεχώνεται από ένα Κλινικό Ψυχολόγο στον τομέα Συμβουλευτικής και ένα Ψυχολόγο στον τομέα της Πρόληψης.  Στον τομέα Συμβουλευτικής προσφέρονται υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.