Πιστοποιητικά Ποιότητας

Πιστοποιήσεις

Η διαδικασία εμφιάλωσης πραγματοποιείται με διαδικασίες πιστοποιημένες από αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης  σε πλήρη εφαρμογή της πολιτικής για την Ασφάλεια Εργασίας και για την προστασία του Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ISO 22000:2005.

Υγειονομικό Πιστοποιητικό