Ποιοτικά

Σε τι ποιότητα μπουκάλας εφυαλώνεται το φυσικό νερό πηγής Εὖ ζῆν .

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε για τα πλαστικά μπουκάλια και δοχεία στα οποία εμφιαλώνονται τρόφιμα και ποτά καθώς τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται μπορεί να επηρεάσουν την υγεία σας. Σε κάθε μπουκάλι επιβάλλεται να αναφέρεται σε κάποιο εμφανές σημείο από τι είδους πλαστικό είναι κατασκευασμένο.

Όλα τα μπουκάλια στα οποία εμφιαλώνεται το νερό Εὖ ζῆν είναι κατηγορίας PETE ή PET (polyethylene terephthalate).

Η πληροφορία αυτή (τριγωνικό σήμα) είναι πολύ σημαντική, καθώς κάθε είδους πλαστικό περιέχει διαφορετικές χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον ανθρώπινο οργανισμό.
Το διαφανές, καθαρό υλικό, χρησιμοποιείται συνήθως για φιάλες νερού, χυμού και σχεδόν όλων των ποτών. Τα μπουκάλια συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά.