Προγράμματα

Η πρόληψη περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια για μείωση ή καθυστέρηση της ζήτησης χρήσης ουσιών. Μπορεί να απευθύνεται είτε στον γενικό πληθυσμό (καθολική πρόληψη) και να προσφέρεται μέσω διαλέξεων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και βιωματικών εργαστηρίων, είτε σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων για ενδυνάμωση και στήριξή τους.

Στον Τομέα της Καθολικής Πρόληψης, στο παρόν στάδιο, το ΚΕΝΘΕΑ λειτουργεί τέσσερα αδειοδοτημένα, από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, προγράμματα βιωματικών εργαστηρίων, το «Ταξίδι Ζωής» , το «Οικογενειακό Συμβούλιο», το «Κρατώ την Τύχη μου στα Χέρια μου» και το «Προπονητές στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων». Τα προγράμματα «Ταξίδι Ζωής»  και «Κρατώ την Τύχη μου στα Χέρια μου» εφαρμόζονται από το ΚΕΝΘΕΑ και τους Σταθμούς Πρόληψης και Συμβουλευτικής, σε σχολεία και άλλες ομάδες παιδιών. Το «Οικογενειακό Συμβούλιο» αφορά τους γονείς, ενώ το «Προπονητές στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων» απευθύνεται σε προπονητές και στελέχη ακαδημιών και εφαρμόζεται από το ΚΕΝΘΕΑ Sporting Club. Το ΚΕΝΘΕΑ εφαρμόζει επίσης τα εξειδικευμένα προγράμματα «Αξίζω μια Ευκαιρία», το “PARTY SAFE” και το πρόγραμμα Υποστήριξης της Ψυχιατρικής Δομής της Εθνικής Φρουράς.

Κρατώ την Τύχη μου στα Χέρια μου

Το πρόγραμμα «Κρατώ την Τύχη μου στα Χέρια μου» αποτελείται από 4 βιωματικά εργαστήρια, διάρκειας  ογδόντα (80) λεπτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και έχει σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τέτοιους προστατευτικούς μηχανισμούς που θα τα αποτρέψουν από το να θέσουν την ψυχική ή και σωματική τους υγεία σε κίνδυνο και να αναπτύξουν ασπίδα έναντι στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το πρόγραμμα επιδιώκει απόκτηση ικανοτήτων στην διαχείριση συναισθημάτων, λήψη αποφάσεων, αντίσταση στην πίεση εξωτερικών επιρροών (π.χ. φίλοι, ΜΜΕ κτλ), αναγνώριση καταστάσεων ρίσκου και διαχείριση τους και διαχείριση της παρορμητικότητας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην διόρθωση γνωστικών σφαλμάτων γύρω από τις έννοιες, τύχη και πιθανότητες. H δημιουργία του προγράμματος επιχορηγήθηκε από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.

Προπονητές στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπονητές και στελέχη αθλητικών ακαδημιών και προσφέρει κατάρτιση σε θέματα αναγνώρισης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου σε εξαρτήσεις και διαχείρισής τους μέσα στους αθλητικούς χώρους».  Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία:

  • να εκπαιδευτούν σε θέματα εξαρτήσεων (ουσίες και συμπεριφορές που προκαλούν εξαρτήσεις)
  • στην αναγνώριση παιδιών/αθλητών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
  • να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες καλύτερης αντιμετώπισης των αθλητών που παρουσιάζουν συμπτώματα χρήσης ή και άλλων μη λειτουργικών συμπεριφορών (και παραπομπή σε κατάλληλες δομές)
  • να ενισχυθούν στο ρόλο τους (καλύτερη επικοινωνία με αθλητές, τεχνικές βελτίωσης απόδοσης, δημιουργία αθλητικού πνεύματος και συνεργασίας κτλ)


Στόχος του προγράμματος είναι οι προπονητές και τα στελέχη ακαδημιών να γίνουν αυτοί οι οποίοι θα ενισχύουν όχι μόνο την αθλητική απόδοση αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση τους, ώστε να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων εντός και εκτός γηπέδων.


Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Είναι αδειοδοτημένο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Στηρίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή Αθλητισμού.

Αξίζω Μια Ευκαιρία

Το προληπτικό πρόγραμμα «Αξίζω Μια Ευκαιρία» στοχεύει στην ενδυνάμωση παιδιών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής τους ενάντια στις εξαρτήσεις, μέσω της  διασύνδεσής τους με υγιείς δραστηριότητες στην κοινότητα, την παροχή μαθησιακής υποστήριξης και ψυχολογικής στήριξης, όπου είναι αναγκαίο και γενικότερα την στήριξη της οικογένειας. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

Υποστήριξης της Ψυχιατρικής Δομής της Εθνικής Φρουράς

Μέσω του προγράμματος Υποστήριξης της Ψυχιατρικής Δομής της Εθνικής Φρουράς, η ΑΑΕΚ επιχορηγεί την τοποθέτηση τριών επαγγελματιών ψυχολόγων σε στρατόπεδα της Ε.Φ. στις επαρχίες Λευκωσίας (περιοχή Ευρύχου και Κλήρου), Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου. Οι ψυχολόγοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των εθνοφρουρών και των αξιωματικών όπως και ψυχοεκπαίδευση μέσω βιωματικών εραγστηρίων σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων.

PARTY SAFE

 Το πρόγραμμα Μείωσης Βλάβης «PARTY SAFE», αποσκοπεί στη παροχή πολυεπίπεδων παρεμβάσεων για μείωση των κινδύνων/βλάβης από χρήση νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών των συμμετεχόντων σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Ο στόχος του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω της:

α) κινητοποίησης τοπικών αρχών, διοργανωτών φεστιβάλ, ιδιοκτητών χώρων διασκέδασης, πωλητών αλκοόλ για εφαρμογή προληπτικών πρακτικών μείωσης της βλάβης (ασφαλέστερης διασκέδασης),

β) εφαρμογής παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης σε φεστιβάλ από τους εθελοντές, με τη στήριξη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας χώρου χαλάρωσης,

γ) εκπαίδευσης πωλητών αλκοόλ σε θέματα ασφαλέστερης  κατανάλωσης και διασκέδασης και άλλων δράσεων.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).