Εὖ ζῆν

Φυσικό νερό πηγής

Εμφιαλωμένο Νερό

Γεύση

Το εμφιαλωμένο νερό πηγής “Εὖ ζῆν” είναι ένα ισορροπημένο, εύπεπτο, φυσικό νερό πηγής, χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα.

Νερό πηγής – Προέλευση

Το νερό πηγής είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής διεργασίας, αφού η φύση μας το παρέχει καθαρό, υγιές και πόσιμο. Καθώς λιώνει το χιόνι από τα βουνά του Τροόδους, το πλούσιο σε μέταλλα νερό ταξιδεύει μέσα από ένα υπόγειο, πετρώδες δίκτυο σχισμών και ρωγμών και καταλήγει στην πηγή.

Γεωλογική δομή

Το υψόμετρο και η γεωλογική θέση της περιοχής όπου βρίσκεται η πηγή εμπλουτίζουν το νερό  με τα απαραίτητα ιόντα και ιχνοστοιχεία, διαμορφώνοντας έτσι την ισορροπημένη γεύση του.

Η πηγή

Η πηγή και το εμφιαλωτήριο βρίσκονται μακριά από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Το νερό εμφιαλώνεται άμεσα στην πηγή, χωρίς καμία πρόσμιξη, επιβάρυνση ή διεργασία, διατηρώντας αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

Διαχείριση Ποιότητας

Έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας, λειτουργούμε με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφαρμόζοντας όλα τα εγκεκριμένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Υγειονομικά χαρακτηριστικά νερού.
  1. Ο χαρακτηρισμός του νερού ως “χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα” οφείλεται στο γεγονός ότι η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, υπολογιζόμενη ως σταθερό υπόλειμμα, είναι 192 mg/lt. Πρόκειται για ποσότητα, που δεν αγγίζει ούτε στο μισό το ανώτατο προβλεπόμενο όριο, το οποίο αντιστοιχεί σε 500 mg/lt.
  2. Τα ποσοστά του ασβεστίου είναι σε τέτοια επίπεδα που μπορούν να συμβάλουν στη δύναμη των οστών και των δοντιών και μπορούν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της καρδιάς.
  3. Το pH μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 14 και αυτός είναι ο δείκτης οξύτητας του νερού. Ο δείκτης 8.2 ορίζει το “Εὖ ζῆν” ως αλκαλικό νερό, το οποίο μπορεί γενικά να έχει πολλαπλά οφέλη για το ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
  4. Επιπλέον, ο συνδυασμός σκληρού νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο δεν είναι κατάλληλος για ευαίσθητα τμήματα του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, που χρειάζονται άμεση και καλύτερη ενυδάτωση για καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και των νεφρών. Στο συγκεκριμένο νερό η συγκέντρωση νατρίου είναι χαμηλή στα 27mg/L.
  5. Τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά νιτρικών (1 mg / L) και νιτρώδη (<0,05 mg / L) του “Εὖ ζῆν” αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όφελος για τους ευαίσθητους οργανισμούς και ειδικά για τα παιδιά. Τα χαμηλά επίπεδα σε νιτρικά και νιτρώδη, που συνιστώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα παιδιά, έχουν εισαχθεί σε πολλές χώρες με στόχο την προστασία τους.

Οι τιμές οι οποίες παρατίθενται πιο πάνω, καθώς και το σύνολο των παραμέτρων, δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα νερό εύπεπτο, του οποίου η καθημερινή του κατανάλωση δεν επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό με υπέρμετρες ποσότητες από κάποιο στοιχείο.