χερι
me
χερι

Χέρι με χέρι ενάντια στις εξαρτήσεις

Προφίλ

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. είναι Παγκύπριος, Mη κυβερνητικός και Mη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις. Είναι νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στον έφορο εταιρειών ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Αριθμό Εγγραφής ΗΕ91071.

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί μια ομοσπονδία κοινωνικών οργανώσεων που σκοπό έχουν να συμβάλουν στην πρόληψη και την θεραπεία ενάντια σε όλων των μορφών τις εξαρτήσεις.

Προσφέρει:

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης που αφορούν εξαρτήσεις ψυχότροπων ουσιών (παράνομων και νόμιμων-δηλαδή αλκοόλ και καπνικών προϊόντων) και τις εξαρτητικές συμπεριφορές (τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδίκτυο.

Όλα τα προγράμματα αδειοδοτούνται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Μνημόνια συνεργασίας:
  • Υπουργείο Άμυνας.
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο
  • Συμβουλευτική Συντονιστική Επιτροπή Αθλητισμού (ενάντια στις εξαρτήσεις)

Σταθμοί Πρόληψης και Συμβουλευτικής

Αχιλλέας

Άγιος Γεώργιος Ταμασέων

Οδυσσέας Λεμεσού

Μεσόγειος

• Α.Θε.Κ.Ε.Α «Η Τόλμη» Πάφου