Σταθμοί

Σταθμοί Πρόληψης και Συμβουλευτικής Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. με τη βοήθεια και τη συμμετοχή Δήμων και Κοινοτήτων προώθησε την ίδρυση περιφερειακών/τοπικών Σταθμών Πρόληψης και Συμβουλευτικής, οι οποίοι είναι αυτοδιοικούμενοι και αυτό-διαχειριζόμενοι.

Ο κάθε Σταθμός διοικείται από Μικτή Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται οι συνεργαζόμενοι Δήμοι και Κοινότητες και το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α., το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία των επιστημονικών προγραμμάτων.

Ο ρόλος των Σταθμών Πρόληψης και Συμβουλευτικής

Οι Σταθμοί Πρόληψης και Συμβουλευτικής, έξω από δύσκαμπτους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, έχουν ως ρόλο την προσφορά σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης και συμβουλευτικής των εξαρτήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών αλλά και στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Οι σταθμοί βρίσκονται κοντά στην κοινότητα προσφέροντας προγράμματα πρόληψης στα σχολεία, στα παιδιά, στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και άλλα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας. Οι σταθμοί προσφέρουν επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.

Η λειτουργία των συμβουλευτικών σταθμών

Στους σταθμούς προσφέρονται υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άτομο απευθυνθεί κοντά τους ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικού δόγματος ή νομικής εμπλοκής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των πελατών στα κέντρα, σε όλα τα στάδια της χρήσης παρανόμων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κίνητρα να τερματίσουν τη χρήση ή οι οποίοι υποτροπιάζουν κατόπιν θεραπείας. Δίνεται έμφαση: στην ταχεία ένταξη στο πρόγραμμα. Στα προγράμματα των σταθμών γίνονται δεχτά τα περιστατικά άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. Οι ώρες λειτουργίας των προγραμμάτων (8π.μ.-8μ.μ) είναι τέτοιες ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες.

Οι στόχοι των Σταθμών

Στόχοι των Σταθμών είναι:

  • Η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας
  • Η πρόληψη και η αποτροπή της χρήσης ουσιών εξάρτησης
  • Η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενεργός ανάμειξη των πολιτών στον αγώνα κατά της χρήσης ουσιών εξάρτησης.
Οι δραστηριότητες των Σταθμών

Οι δραστηριότητες των Σταθμών περιλαμβάνουν:

  • Παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης και ενημέρωσης για το πρόβλημα της εξάρτησης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων και της οικογένειάς τους
  • Δημιουργία κινήτρων σε εξαρτημένα άτομα για την ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα.
  • Παραπομπή των εξυπηρετούμενων σε άλλες θεραπευτικές δομές και υπηρεσίες.
  • Ενίσχυση της οικογένειας.
Επικοινωνία

Με τους Σταθμούς  μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς για ενημέρωση και στήριξη εξαρτημένα άτομα ή άτομα τα οποία ανησυχούν για τη χρήση/ενασχόληση τους με ουσίες ή εξαρτητικές συμπεριφορές όπως και συγγενείς και φίλοι εξαρτημένων ατόμων.

Για πληροφορίες και για συνεργασία σε σχέση με τα προληπτικά προγράμματα που προσφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς.

Οι υπηρεσίες των Σταθμών παρέχονται εμπιστευτικά, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα. 

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Οικονομική κάλυψη  και διαχείριση

Τα έξοδα λειτουργίας των Σταθμών επωμίζονται οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (με ετήσια εισφορά τους) και οι Κοινότητες (με ετήσια εισφορά ανάλογη του πληθυσμού τους).

Τα Προγράμματα ενισχύονται επίσης οικονομικά από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

Η διαχείριση των οικονομικών των Σταθμών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  του κάθε σταθμού, το οποίο απαρτίζεται από τους Δήμους και τις Κοινότητες που λειτουργούν τον κάθε σταθμό.

Η συμβολή του Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α αφορά τον επιστημονικό τομέα (δημιουργία προγραμμάτων, συντονισμό προγραμμάτων, εκπαίδευση και εποπτεία λειτουργών).

Σταθμοί Πρόληψης και Συμβουλευτικής

Αχιλλέας

Άγιος Γεώργιος Ταμασέων

Οδυσσέας Λεμεσού

Μεσόγειος

Α.Θε.Κ.Ε.Α «Η Τόλμη» Πάφου